city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE 3D2N (MAR-JUN19) BZSIN01

ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE 3D2N (MAR-JUN19) BZSIN01

รหัส SG-ZG050 ทัวร์สิงคโปร์ 2562

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE 3D2N (MAR-JUN19) BZSIN01

pdf

เที่ยวสุดชิคพิชิตแลนด์มาร์ก ชมโชว์สุดอลังการอ่าวมาริน่า
บินหรู 5 ดาว สายการบินอันดับ 1 ของโลก
เมอร์ไลอ้อน พาร์ค การ์เด้นบายเดอะเบย์ 
วัดพระเขี้ยวแก้ว ออชาร์ด โรดล์
พิเศษ ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE โชว์ SPECTRA LIGHT

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE 3D2N (MAR-JUN19) BZSIN01
http://www.grandholiday.co.th/view/2693
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุ Spectra Light & Water Show
  • วันที่ 2 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 มี.ค 256203 มี.ค 256212,999-11,9993,500
(เต็ม) 02 มี.ค 256204 มี.ค 256212,999-11,9993,500
(เต็ม) 08 มี.ค 256210 มี.ค 256212,999-11,9993,500
(เต็ม) 09 มี.ค 256211 มี.ค 256212,999-11,9993,500
(เต็ม) 15 มี.ค 256217 มี.ค 256212,999-11,9993,500
16 มี.ค 256218 มี.ค 256212,999-11,9993,500
22 มี.ค 256224 มี.ค 256212,999-11,9993,500
23 มี.ค 256225 มี.ค 256212,999-11,9993,500
29 มี.ค 256231 มี.ค 256212,999-11,9993,500
30 มี.ค 256201 เม.ษ. 256212,999-11,9993,500
05 เม.ษ. 256207 เม.ษ. 256212,999-11,9993,500
(เต็ม) 06 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256212,999-11,9993,500
12 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256217,999-16,9994,500
13 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256217,999-16,9994,500
14 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256217,999-16,9994,500
19 เม.ษ. 256221 เม.ษ. 256212,999-11,9993,500
26 เม.ษ. 256228 เม.ษ. 256212,999-11,9993,500
27 เม.ษ. 256229 เม.ษ. 256212,999-11,9993,500
03 พ.ค. 256205 พ.ค. 256212,999-11,9993,500
04 พ.ค. 256206 พ.ค. 256212,999-11,9993,500
10 พ.ค. 256212 พ.ค. 256212,999-11,9993,500
11 พ.ค. 256213 พ.ค. 256212,999-11,9993,500
17 พ.ค. 256219 พ.ค. 256212,999-11,9993,500
18 พ.ค. 256220 พ.ค. 256212,999-11,9993,500
24 พ.ค. 256226 พ.ค. 256212,999-11,9993,500
25 พ.ค. 256227 พ.ค. 256212,999-11,9993,500
31 พ.ค. 256202 มิ.ย. 256212,999-11,9993,500
01 มิ.ย. 256203 มิ.ย. 256212,999-11,9993,500
14 มิ.ย. 256216 มิ.ย. 256212,999-11,9993,500
15 มิ.ย. 256217 มิ.ย. 256212,999-11,9993,500
21 มิ.ย. 256223 มิ.ย. 256212,999-11,9993,500
22 มิ.ย. 256224 มิ.ย. 256212,999-11,9993,500
28 มิ.ย. 256230 มิ.ย. 256212,999-11,9993,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ