city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SIN-PEN-LGW) 4วัน 3คืน (JAN-MAR19)

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SIN-PEN-LGW) 4วัน 3คืน (JAN-MAR19)

รหัส SG-SP058 ทัวร์สิงคโปร์

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SIN-PEN-LGW) 4วัน 3คืน (JAN-MAR19)

pdf

รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)
รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE
 มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
รวมประกันภัยการเดินทาง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SIN-PEN-LGW) 4วัน 3คืน (JAN-MAR19)
http://www.grandholiday.co.th/view/2683
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
  • วันที่ 2 : ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย
  • วันที่ 3 : ท่าเรือ ลังกาวี ประเทศ มาเลย์เซีย
  • วันที่ 4 : (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
03 มี.ค 256206 มี.ค 256216,999--7,900
31 มี.ค 256203 เม.ษ. 256216,999--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ