city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3วัน 2คืน (่FEB-MAR19) SIN-SHOSL040119

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3วัน 2คืน (่FEB-MAR19) SIN-SHOSL040119

รหัส SG-SP058 ทัวร์สิงคโปร์ 2562

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3วัน 2คืน (่FEB-MAR19) SIN-SHOSL040119

pdf

 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
  **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
  เข้าชม GARDEN BY THE BAY
  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
  ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
  รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SO SHIOK 3วัน 2คืน (่FEB-MAR19) SIN-SHOSL040119
http://www.grandholiday.co.th/view/2681
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
 • วันที่ 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
 • วันที่ 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ก.พ. 256203 ก.พ. 256210,999--4,500
02 ก.พ. 256204 ก.พ. 256210,999--4,500
07 ก.พ. 256209 ก.พ. 256214,999--4,500
08 ก.พ. 256210 ก.พ. 256214,999--4,500
09 ก.พ. 256211 ก.พ. 256214,999--4,500
15 ก.พ. 256217 ก.พ. 256210,999--4,500
16 ก.พ. 256218 ก.พ. 256210,999--4,500
22 ก.พ. 256224 ก.พ. 256210,999--4,500
23 ก.พ. 256225 ก.พ. 256210,999--4,500
24 ก.พ. 256226 ก.พ. 25629,999--4,500
01 มี.ค 256203 มี.ค 256210,999--4,500
02 มี.ค 256204 มี.ค 256210,999--4,500
03 มี.ค 256205 มี.ค 256210,999--4,500
06 มี.ค 256208 มี.ค 25629,999--4,500
07 มี.ค 256209 มี.ค 256210,999--4,500
08 มี.ค 256210 มี.ค 256210,999--4,500
09 มี.ค 256211 มี.ค 256210,999--4,500
10 มี.ค 256212 มี.ค 256210,999--4,500
(เต็ม) 14 มี.ค 256216 มี.ค 256210,999--4,500
15 มี.ค 256217 มี.ค 256210,999--4,500
16 มี.ค 256218 มี.ค 256210,999--4,500
17 มี.ค 256219 มี.ค 256210,999--4,500
20 มี.ค 256222 มี.ค 25629,999--4,500
(เต็ม) 21 มี.ค 256223 มี.ค 256210,999--4,500
22 มี.ค 256224 มี.ค 256210,999--4,500
23 มี.ค 256225 มี.ค 256210,999--4,500
24 มี.ค 256226 มี.ค 256210,999--4,500
28 มี.ค 256230 มี.ค 256210,999--4,500
29 มี.ค 256231 มี.ค 256210,999--4,500
30 มี.ค 256201 เม.ษ. 256210,999--4,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ