city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์ ปีใหม่ SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SIN-KUL) 3D2N (MAR19)

ทัวร์สิงคโปร์ ปีใหม่ SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SIN-KUL) 3D2N (MAR19)

รหัส SG-SP057 ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ 2562

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ ปีใหม่ SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SIN-KUL) 3D2N (MAR19)

pdf

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)
⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE
⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์ ปีใหม่ SUPERB CRUISE GENTING DREAM (SIN-KUL) 3D2N (MAR19)
http://www.grandholiday.co.th/view/2616
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
  • วันที่ 2 : ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย
  • วันที่ 3 : (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
06 มี.ค 256208 มี.ค 256213,999--6,900
27 มี.ค 256229 มี.ค 256213,999--6,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ