city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N (MAR19 )

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N (MAR19 )

รหัส SG-SP056 ทัวร์สิงคโปร์ 2562

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N (MAR19 )

pdf

เหิรฟ้าสู่ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ บินเช้า - กลับค่ำ 
เที่ยวทุกไฮไลท์ของประเทศสิงค์โปร์ 
ชมเมอร์ไลอ้อน - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ย่านไชน่าทาวน์ 
ช็อปปิ้งจุงใจ 
OPTIONAL !!! ซื้อบัตรยูนิเวอร์เซล เพิ่ม 1,850 ต่อท่าน

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS 3D2N (MAR19 )
http://www.grandholiday.co.th/view/2610
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
  • วันที่ 2 : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
  • วันที่ 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 มี.ค 256206 มี.ค 25627,999--2,900
05 มี.ค 256207 มี.ค 25627,999--2,900
11 มี.ค 256213 มี.ค 25627,999--2,900
12 มี.ค 256214 มี.ค 25627,999--2,900
13 มี.ค 256215 มี.ค 25627,999--2,900
14 มี.ค 256216 มี.ค 25628,299--2,900
17 มี.ค 256219 มี.ค 25628,299--2,900
18 มี.ค 256220 มี.ค 25627,999--2,900
19 มี.ค 256221 มี.ค 25627,999--2,900
21 มี.ค 256223 มี.ค 25627,999--2,900
25 มี.ค 256227 มี.ค 25627,999--2,900
26 มี.ค 256228 มี.ค 25627,999--2,900
27 มี.ค 256229 มี.ค 25627,999--2,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก อื่นๆ