GrandHoliday
9.3 10 95
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
  • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก เที่ยวสิงคโปร์ ราคาประหยัด ตั๋วไปสิงคโปร์ แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ไปกับแกรนด์ฮอลิเดย์

  • บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ จำกัด มีความพร้อมในการบริการ ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก ด้วยโปรแกรมแพคเกจ ทัวร์สิงคโปร์ ราคาประหยัด คุณภาพดี ตั๋วสิงคโปร์ นำท่านบินไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสิงคโปร์ เช่น ไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน Wonder Full Light เกาะเซ็นโตซ่า ชมตึกเอสพลาเนทเธียเตอร์ แม่น้ำสิงคโปร์ เป็นต้น

    แม้ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ แต่ก็ได้รับการยอมรับในเรื่องความเจริญ ก้าวหน้า เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจขอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทแกรนด์ฮอลิเดย์ยินดีนำเสนอโปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก ตั๋วสิงคโปร์ โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ ที่ท่านสนใจได้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ รับจัดกรุ๊ป ทัวร์สิงคโปร์ ราคาประหยัด รับประกันคุณภาพ


นำท่านเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน มารีน่า เบย์แซนด์ เที่ยวชมเกาะเซ็นโตซ่า SPECTRA LIGHT AND WATER SHOW สักการะเจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระขอพรวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด เที่ยวสุดชิค ช้อปสนั่นที่สิงคโปร์ บินหรูสายการบินระดับ5ดาว

นำท่านเดินทางสู่ประเทศสสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว MARINA , WONDERFUL LIGHT สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านดังถนนออร์ชาร์ด  

เหิรฟ้าสู่สิงค์โปร์ โดยสายการบิน THAI LION AIR ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว MARINA , WONDERFUL LIGHT สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

นำท่านเดินทางสู่สิงคโปร์ 4 วัน 3คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI /รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว MARINA , WONDERFUL LIGHT สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ SONG FA บักกุ้ดเต๋ SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางสู่ สิงค์โปร์โดยสายการบินแอร์เอเชีย บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า รวมค่าบัตร ยูนิเวอร์แซล / SEA AQUARIUM / 2 โดมที่ GARDEN BY THE BAY / SINGAPORE FLYER **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / รวม อาหารเช้าแบบ ABF ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว MARINA , WONDERFUL LIGHT สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ SONG FA บักกุ้ดเต๋

เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบินเจ็ทสตาร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์ MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว สัมผัสน้ำพุที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ ชมโชว์ แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อิสระเต็มวัน เลือกช้อปปิ้ง หรือเลือกสนุกไปกับ UNIVERSAL STUDIO

บินตรงสู่สิงคโปร์ โดยสายการบิน เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ (3K) พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวมาตรฐาน  FREE WIFI  ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF  สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด   พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ SONG FA บักกุ้ดเต๋  รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

นำท่านเดินทางสู่ สิงค์โปร์โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ นำท่านเข้าชมS.E.A. AQUARIUM เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นชมวิวบนชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก SINGAPORE FLYER ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว MARINA , WONDERFUL LIGHT สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

บินตรงโดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES ระดับห้าดาว ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของสิงค์โปร์ ชมโรงแรมและคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว MARINA BAY SAND HOTEL สัมผัสน้าพุแห่งโชคลาภ ชมโชว์แสงสีเสียงผ่านม่านน้า ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อิสระ 1 วันเต็ม !! ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใกล้รถไฟใต้ดินเดินทางสะดวก

บินตรงสู่เกาะสิงค์โปร์ โดยสายการบิน  SINGA PORE AIRLINE  เที่ยวสิงคโปร์รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์ เที่ยวชม  MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว  สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียนช้อปปิ้งจุใจบนถนนออร์ชาร์ด สุดคุ้ม !! รวมบัตร UNIVERSAL STUDIO ไว้แล้ว