alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK  6วัน 3คืน (NOV-DEC'17)

ทัวร์ RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6วัน 3คืน (NOV-DEC'17)

รหัส RU-ZG037

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6วัน 3คืน (NOV-DEC'17)

pdf

เยือนประเทศรัสเซีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยสายการบินกาต้าร์
ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล ชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
เยือนเมืองโบราณซาร์กอร์ส ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และโบสถ์โฮลีทรินิตี้  

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6วัน 3คืน (NOV-DEC'17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1548
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ
  • วันที่ 2 : โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
  • วันที่ 3 : เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
  • วันที่ 4 : เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - IZMAILOVO MARKET
  • วันที่ 5 : มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
  • วันที่ 6 : สนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
07 พ.ย. 256012 พ.ย. 256031,99931,99931,9995,000
(เต็ม) 21 พ.ย. 256026 พ.ย. 256031,99931,99931,9995,000
30 พ.ย. 256005 ธ.ค. 256032,99932,99932,9996,000
01 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 256033,99933,99933,9996,000
06 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256033,99933,99933,9996,000
08 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256033,99933,99933,9996,000
28 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256136,99936,99936,9996,000
29 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256136,99936,99936,9996,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก อื่นๆ

บินลัดฟ้าสู่รัสเซีย โดยสายการบินระดับ 5 ดาว สิงคโปร์แอร์ไลน์ ชมความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เที่ยวชม มหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ณ วิหารเซนต์ซาเวียร์ สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ป้อมปีเตอร์และปอล เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือดนำท่านเข้าสู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์