city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK  6วัน 3คืน (NOV-DEC'17)

ทัวร์ RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6วัน 3คืน (NOV-DEC'17)

รหัส RU-ZG037

Qatar Airways (QR)

ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6วัน 3คืน (NOV-DEC'17)

pdf

เยือนประเทศรัสเซีย ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยสายการบินกาต้าร์
ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล ชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
เยือนเมืองโบราณซาร์กอร์ส ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และโบสถ์โฮลีทรินิตี้  

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6วัน 3คืน (NOV-DEC'17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1548
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ
  • วันที่ 2 : โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
  • วันที่ 3 : เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
  • วันที่ 4 : เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - IZMAILOVO MARKET
  • วันที่ 5 : มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
  • วันที่ 6 : สนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
30 พ.ย. 256005 ธ.ค. 256032,99932,99932,9996,000
01 ธ.ค. 256006 ธ.ค. 256033,99933,99933,9996,000
06 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256033,99933,99933,9996,000
08 ธ.ค. 256013 ธ.ค. 256033,99933,99933,9996,000
28 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256136,99936,99936,9996,000
29 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256136,99936,99936,9996,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียราคาถูก อื่นๆ

เที่ยวรัสเซีย RUSSIA MAXXX 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบิน เอทิฮัทแอร์เวย์ เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (MOSCOW) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (GRAND KREMLIN PALACE) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST. PETERSBURG) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (PETERHOF PALACE) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ ***ชมการแสดงละครสัตว์ (CIRCUS) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (NICHOLAS PALACE)**