city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 8วัน 5คืน

รหัส EU-GO061 ทัวร์ ยุโรป อิตาลี ราคาถูก 2559

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 8วัน 5คืน

pdf

ทัวร์ ยุโรป อิตาลี ราคาถูก 2559 นำท่านบินตรงสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลีเดินทางโดย สายการบินไทย
ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นั่งเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ถ่ายรูปสนุกๆกับหอเอนปิซ่า
แวะ SERRAVALLE OUTLET ศูนย์รวมร้านค้าไฮแบรนด์ไว้หลากหลายยี่ห้อ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 8วัน 5คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/898
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : โรม – โคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – ฟลอเร้นซ์
  • วันที่ 3 : ฟลอเร้นซ์ – โบโลญญา – เวนิส เมสเตร้
  • วันที่ 4 : เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวโรน่า
  • วันที่ 5 : เวโรน่า – มิลาน – SERRAVALLE OUTLET – เจนัว
  • วันที่ 6 : เจนัว – หอเอนปิซ่า – โรม
  • วันที่ 7 : โรม – สนามบิน
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 16 เม.ษ. 255923 เม.ษ. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 19 เม.ษ. 255926 เม.ษ. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 21 เม.ษ. 255928 เม.ษ. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 23 เม.ษ. 255930 เม.ษ. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 26 เม.ษ. 255903 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 28 เม.ษ. 255905 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 19 พ.ค. 255926 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 21 พ.ค. 255928 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 24 พ.ค. 255931 พ.ค. 255954,90054,90054,9004,900
(เต็ม) 26 พ.ค. 255902 มิ.ย. 255954,90054,90054,9004,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป  เที่ยวลูเซิร์น (LUCERNE)  เมืองยอดนิยม  พาเที่ยวกรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก  ายรูปกับปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์  เที่ยวเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (MATTERHORN) ใหญ่สุดในยุโรป  ที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (VEVEY) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”  ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE)  ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

ท่องสามประเทศแทบยุโรปโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก มิลาน  เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองแห่งแฟชั่นของโลก ชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทาง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส