city
  • Mobile. 081-9699934
SCANDINEVIA SWEDEN DENMARK NORWAY สต็อกโฮล์ม โอเรโบร คาร์ลสตัด ออสโล โอเดนเซ โคเปนเฮเกน 9วัน 6คืน

SCANDINEVIA SWEDEN DENMARK NORWAY สต็อกโฮล์ม โอเรโบร คาร์ลสตัด ออสโล โอเดนเซ โคเปนเฮเกน 9วัน 6คืน

รหัส ITV-SEK66 (SEP-OCT24)

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 77,888 บาท/ท่าน

เยือนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ
สวีเดน สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์วาซา พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม อาคารรัฐสภา
ย่านเมืองเก่า Gamla Stan อนุสรณ์สถานสันติภาพ ปราสาทโอเรโบร โบสถ์คาร์ลสตัด
นอร์เวย์ ออสโล สวนมนุษยชาติ Vigeland มหาวิหารออสโล ถนน Karl Johans gate
เดนมาร์ก โคเปนเฮเกน เช็คอินแลนด์มาร์คน้ำพุเกฟิออน รูปปั้นนางเงือก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก พระราชวังคริสเตียนบอร์ก

 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
SCANDINEVIA SWEDEN DENMARK NORWAY สต็อกโฮล์ม โอเรโบร คาร์ลสตัด ออสโล โอเดนเซ โคเปนเฮเกน 9วัน 6คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5944
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยน
  • วันที่ 3 : เมืองสต็อกโฮล์ม - เมืองโอเรโบร – ปราสาทโอเรโบร – เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์คาร์ลสตัด – อนุสรณ์สถานสันติ
  • วันที่ 4 : เมืองคาร์ลสตัด - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ – ศาลาว่าการออสโล – ป้อมปราการอาเคร์สฮูส
  • วันที่ 5 : สวนมนุษยชาติ Vigeland Sculpture Park - รูปปั้น Gustav Vigeland Statue - สถานี DFDS Seaways Oslo
  • วันที่ 6 : สถานี DFDS Seaways Copenhagen Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโอเดนเซ - พิพิธภัณฑ์ ฮันส์ คริสเตียน
  • วันที่ 7 : เมืองโคเปนเฮเกน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือก
  • วันที่ 8 : ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 9 : ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 ก.ย. 256725 ก.ย. 256779,88879,88879,88818,500
08 ต.ค. 256716 ต.ค. 256777,88877,88877,88818,500
16 ต.ค. 256724 ต.ค. 256777,88877,88877,88818,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ