city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ฟินแลนด์ออโรรา 10วัน7คืน

ทัวร์ฟินแลนด์ออโรรา 10วัน7คืน

รหัส AMAURORA (JAN-MAR'24)

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 225,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ฟินแลนด์ออโรรา 10วัน7คืน

pdf

โรวาเนียมิ-ซาร์ริเซลก้า-คีร์กเคเนส-อินาริ-เคมิ-เฮลซิงกิ
นอนชมมหัศจรรย์แสงเหนือ Glass Igloo Hotel
ชมหมู่บ้านซานต้าครอส 
ขี่สโนว์โมบิล
ตกปลาน้ำแข็ง
ฮัสกี้ฟาร์ม
ซาฟารีจับปู+บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
นั่งกวางเรียนเดียร์ตามล่าแสงเหนือ 
Dinner at Snow Castle
นอนรถไฟ 1 คืน 
เมนูอาหารไทย จีน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ฟินแลนด์ออโรรา 10วัน7คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5329
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพ-อิสตันบูล
 • วันที่ 2 : วันที่สอง อิสตันบูล-เมืองโรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานต้าครอส
 • วันที่ 3 : วันที่สาม เมืองซาร์ริเซลก้า-ฮัสกี้ฟาร์ม – AURORA HUNTING BY REINDEER- กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
 • วันที่ 4 : วันที่สี่ เมืองคีร์กเคเนส -King Crab Safari-บุฟเฟต์ปูยักษ์-Snow hotel
 • วันที่ 5 : วันที่ห้า เมืองอินาริ- Snowmobile-ตกปลาน้ำแข็ง –GLASS IGLOO HOTEL- Northern lights
 • วันที่ 6 : วันที่หก โรวาเนียมิ -โบสถ์โรวาเนมิ -เมืองเคมิ- Snow Castle
 • วันที่ 7 : วันที่เจ็ด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง- ไอซ์เบรกเกอร์-ปราสาทน้ำแข็ง-รถไฟตู้นอน
 • วันที่ 8 : วันที่แปด เมืองเฮลซิงกิ-มหาวิหารเฮลซิงกิ-โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส-เซเนท สแควร์
 • วันที่ 9 : วันที่เก้า เฮลซิงกิ-อิสตันบูล
 • วันที่ 10 : วันที่สิบ กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
29 ม.ค. 256707 ก.พ. 2567225,999225,999225,99995,850
04 มี.ค 256713 มี.ค 2567229,896229,896229,89695,850
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ