city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe 10D7N (SEP-OCT19)(QE3VIE-TG022)

ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe 10D7N (SEP-OCT19)(QE3VIE-TG022)

รหัส EU-B2021 ทัวร์ยุโรป

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe 10D7N (SEP-OCT19)(QE3VIE-TG022)

pdf

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ของฮังการี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe 10D7N (SEP-OCT19)(QE3VIE-TG022)
http://www.grandholiday.co.th/view/3441
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพ
 • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • วันที่ 3 : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet –– เบอร์โน
 • วันที่ 4 : เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
 • วันที่ 5 : ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
 • วันที่ 6 : เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
 • วันที่ 7 : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
 • วันที่ 8 : อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 • วันที่ 9 : เวียนนา – สนามบิน
 • วันที่ 10 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ59,90059,90059,90014,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ