city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป DUO SWITZERLAND 7D 4N (JUN-OCT19)(EK)(EK008B)

ทัวร์ยุโรป DUO SWITZERLAND 7D 4N (JUN-OCT19)(EK)(EK008B)

รหัส EU-CT026 ทัวร์ยุโรป

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป DUO SWITZERLAND 7D 4N (JUN-OCT19)(EK)(EK008B)

pdf

เจนีวา ชมน้ำพุเจดโด โลซานน์ เบิร์น ชมบ่อหมีสีน้ำตาล ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
กรินเดอวาล ยอดเขาจุงฟราว กลาเซียร์ อินเตอร์ลาเก้น ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น
ลูเซิร์น ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล ซูริค
ชมจัตุรัสปราเดพลาทซ์ ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ          

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป DUO SWITZERLAND 7D 4N (JUN-OCT19)(EK)(EK008B)
http://www.grandholiday.co.th/view/3133
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : ดูไบ - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้
  • วันที่ 3 : โลซานน์ - สำนักงานโอลิมปิคสากล - ศาลาไทย - เวเว่ย์ - เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
  • วันที่ 4 : กรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - กลาเซียร์ - เลาเทอบรุนเน่น - อินเตอร์ลาเก้น
  • วันที่ 5 : ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น - ลูเซิร์น - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - สะพานไม้ชาเปล - ซูริค
  • วันที่ 6 : เมืองซูก - ซูริค - จัตุรัสปราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ
  • วันที่ 7 : ดูไบ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ59,90059,90059,90010,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ