city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Como - Chamonix – Mont Blance อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน (APR-MAY'19)(GO3MXP-EK008)

ทัวร์ยุโรป Como - Chamonix – Mont Blance อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน (APR-MAY'19)(GO3MXP-EK008)

รหัส EU-GO034 ทัวร์ยุโรป 2562

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท/ท่าน

พักเมืองชาร์โมนิกซ์ เป็นหนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและถูกขนานนามว่า “ประตูสู่หลังคายุโรป”
นั่งกระเช้าไฟฟ้า สถานี ไอกุย ดู มิดิ เพื่อพิชิตยอดเขามองบลังค์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป
เที่ยวเมืองแห่งทะเลสาป โคโม่ เมืองทะเลสาปแสนโรแมนติค
พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น และลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา  มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Como - Chamonix – Mont Blance อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน (APR-MAY'19)(GO3MXP-EK008)
http://www.grandholiday.co.th/view/2861
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดูไบ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – มิลาน
  • วันที่ 3 : มิลาน – โคโม่ – ลูเซิร์น
  • วันที่ 4 : ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
  • วันที่ 5 : อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น
  • วันที่ 6 : เบิร์น – โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท
  • วันที่ 7 : เซอร์แมท – แทซ – ชาโมนิกซ์ (ฝรั่งเศส)
  • วันที่ 8 : ชาโมนิกซ์ – ยอดเขามองบลังค์ – เจนีวา
  • วันที่ 9 : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
22 เม.ษ. 256230 เม.ษ. 256265,90065,90065,9009,500
13 พ.ค. 256221 พ.ค. 256265,90065,90065,9009,500
28 พ.ค. 256204 มิ.ย. 256265,90065,90065,9009,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์  ที่วิจิตรตระการตา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โคที่เวนิส  ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า  สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และสปาร์เก็ตตี้หมึกดำ