city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (FEB-APR19)GO3MXP-EK001

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (FEB-APR19)GO3MXP-EK001

รหัส EU-GO028 ทัวร์ยุโรป

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท/ท่าน

นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
โดยสายการบินอิมิเรตส์ 1 ในสายการบินดีที่สุดในโลก หรูระดับห้าดาว 
เที่ยวเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก เยือนเมืองเซอร์แมท ที่ตั้งของยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
ขึ้นกระเช้ายักษ์ พิชิตเขากลาเซียร์ 3000 ข้าม" THE PEAK WALK BY TISSOT"
เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (FEB-APR19)GO3MXP-EK001
http://www.grandholiday.co.th/view/2796
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดูไบ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – มิลาน – เวโรน่า – เวนิส เมสเต้
  • วันที่ 3 : เวนิส เมสเต้ – เกาะเวนิส – มิลาน
  • วันที่ 4 : มิลาน – เซอร์แมท – แทซ
  • วันที่ 5 : แทซ – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
  • วันที่ 6 : โลซานน์ – เจนีวา - เบิร์น – ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
  • วันที่ 7 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 ก.พ. 256211 ก.พ. 256257,90067,88867,8886,500
17 ก.พ. 256223 ก.พ. 256257,90057,90057,9006,500
05 มี.ค 256211 มี.ค 256257,90057,90057,9006,500
12 มี.ค 256218 มี.ค 256257,90057,90057,9006,500
26 มี.ค 256201 เม.ษ. 256257,90057,90057,9006,500
02 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256259,90059,90059,9007,500
09 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256273,90073,90073,9007,500
12 เม.ษ. 256218 เม.ษ. 256273,90073,90073,9007,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ