city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป  EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8D5N (FEB-JUN19) CZMXP02

ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8D5N (FEB-JUN19) CZMXP02

รหัส EU-ZG198 ทัวร์ยุโรป

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 53,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8D5N (FEB-JUN19) CZMXP02

pdf

ขึ้นกรกระเช้าโรแต 360องศา ชมวิวยอดเขาทิตลิส 
บินหรูโดยสายการบินอันดับ 1 ของโลก
ชิมอาหารขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ หอยเอสคาโก้
พิเศษ ล่องเรือบาโตนุช ชมแม่น้ำแซน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8D5N (FEB-JUN19) CZMXP02
http://www.grandholiday.co.th/view/2782
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซ
  • วันที่ 3 : เมืองมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
  • วันที่ 4 : เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร – ถ้าน้าแข็ง – เมืองดิจอง - ประเทศฝรั่งเศส
  • วันที่ 5 : เมืองดิจอง - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
  • วันที่ 6 : เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้าแซน
  • วันที่ 7 : ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส- ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
14 ก.พ. 256221 ก.พ. 256254,99954,99953,99911,000
21 ก.พ. 256228 ก.พ. 256253,99953,99952,99911,000
17 มี.ค 256224 มี.ค 256253,99953,99952,99911,000
28 มี.ค 256204 เม.ษ. 256154,99954,99953,99911,000
(เต็ม) 04 เม.ษ. 256211 เม.ษ. 256255,99955,99954,99911,000
12 เม.ษ. 256219 เม.ษ. 256258,99958,99957,99911,000
26 เม.ษ. 256203 พ.ค. 256255,99955,99954,99911,000
09 พ.ค. 256216 พ.ค. 256254,99954,99953,99911,000
16 พ.ค. 256223 พ.ค. 256255,99955,99954,99911,000
06 มิ.ย. 256213 มิ.ย. 256254,99954,99953,99911,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์  ที่วิจิตรตระการตา เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โคที่เวนิส  ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า  สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และสปาร์เก็ตตี้หมึกดำ