city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป  EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8D5N (MAY-JUN19) CZMXP02

ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8D5N (MAY-JUN19) CZMXP02

รหัส EU-ZG198 ทัวร์ยุโรป 2562

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8D5N (MAY-JUN19) CZMXP02

pdf

ขึ้นกรกระเช้าโรแต 360องศา ชมวิวยอดเขาทิตลิส 
บินหรูโดยสายการบินอันดับ 1 ของโลก
ชิมอาหารขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ หอยเอสคาโก้
พิเศษ ล่องเรือบาโตนุช ชมแม่น้ำแซน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE 8D5N (MAY-JUN19) CZMXP02
http://www.grandholiday.co.th/view/2782
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - จัตุรัสซ
  • วันที่ 3 : เมืองมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
  • วันที่ 4 : เมืองลูเซิร์น - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร – ถ้าน้าแข็ง – เมืองดิจอง - ประเทศฝรั่งเศส
  • วันที่ 5 : เมืองดิจอง - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
  • วันที่ 6 : เมืองปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้าแซน
  • วันที่ 7 : ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส- ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  • วันที่ 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
16 พ.ค. 256223 พ.ค. 256255,99955,99954,99911,000
06 มิ.ย. 256213 มิ.ย. 256254,99954,99953,99911,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ