city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (MAY-JUN109) GO3VIE-TG022

ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (MAY-JUN109) GO3VIE-TG022

รหัส EU-GO026 ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (MAY-JUN109) GO3VIE-TG022

pdf

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
เมนูพิเศษ,, ซุปกุลาซ ,เป็ดอบโบฮีเมียน และ ขาหมูเยอรมัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe 10 วัน 7 คืน (MAY-JUN109) GO3VIE-TG022
http://www.grandholiday.co.th/view/2774
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้าดานูบ
 • วันที่ 3 : บูดาเปสต์ – CASTLE HILL - OUTLET – บราติสลาวา – เบอร์โน
 • วันที่ 4 : กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส – พระราชวังหลวง - สะพานชาร์ล
 • วันที่ 5 : ปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟรอบนอก
 • วันที่ 6 : เชสกี้ครุมลอฟ – เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี – จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - ฟุสเซ่น
 • วันที่ 7 : ฟุสเซ่น – เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองอินส์บรูก
 • วันที่ 8 : อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 • วันที่ 9 : เวียนนา – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 10 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ62,90062,90062,90011,500
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ62,90062,90062,90011,500
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ62,90062,90062,90011,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ