city
 • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน (JAN-MAR19)GO3VIE-TG022

ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน (JAN-MAR19)GO3VIE-TG022

รหัส EU-GO026 ทัวร์ยุโรป 2562

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 59,888 บาท/ท่าน

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา
ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก
พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
เมนูพิเศษ,, ซุปกุลาซ ,เป็ดอบโบฮีเมียน และ ขาหมูเยอรมัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน (JAN-MAR19)GO3VIE-TG022
http://www.grandholiday.co.th/view/2774
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้าดานูบ
 • วันที่ 3 : บูดาเปสต์ – CASTLE HILL - OUTLET – บราติสลาวา – เบอร์โน
 • วันที่ 4 : กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส – พระราชวังหลวง - สะพานชาร์ล
 • วันที่ 5 : ปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟรอบนอก
 • วันที่ 6 : เชสกี้ครุมลอฟ – เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี – จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - ฟุสเซ่น
 • วันที่ 7 : ฟุสเซ่น – เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองอินส์บรูก
 • วันที่ 8 : อินส์บรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
 • วันที่ 9 : เวียนนา – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 10 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
19 ม.ค. 256228 ม.ค. 256259,88859,88859,8887,900
06 ก.พ. 256215 ก.พ. 256259,88859,88859,8887,900
22 ก.พ. 256203 มี.ค 256259,88859,88859,8887,900
01 มี.ค 256210 มี.ค 256259,88859,88859,8887,900
15 มี.ค 256224 มี.ค 256259,88859,88859,8887,900
22 มี.ค 256231 มี.ค 256259,88859,88859,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)   ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม  เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ   ***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2562***