city
 • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL2019 7วัน 5คืน (MAY19) GO3AMS-BR005

ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL2019 7วัน 5คืน (MAY19) GO3AMS-BR005

รหัส EU-GO025 ทัวร์ยุโรป 2562

Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL2019 7วัน 5คืน (MAY19) GO3AMS-BR005

pdf

 • บินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์
  ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว

  นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)  
  ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์
  เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)
  แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม  เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม
  เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป
  ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
  ***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2562***

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL2019 7วัน 5คืน (MAY19) GO3AMS-BR005
http://www.grandholiday.co.th/view/2772
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม
 • วันที่ 2 : อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้สวนเคอเคนฮอฟ – OUTLET – เมืองโคโลญ เยอรมนี
 • วันที่ 3 : โคโลญ – ล่องเรือแม่น้าไรน์ – นครแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนน ZEIL
 • วันที่ 4 : แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - กรุงลักเซมเบิร์ก
 • วันที่ 5 : กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพีส
 • วันที่ 6 : รัสเซลส์ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินสคิปโพล
 • วันที่ 7 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 พ.ค. 256215 พ.ค. 256259,90059,90059,9008,500
16 พ.ค. 256222 พ.ค. 256259,90059,90059,9008,500
18 พ.ค. 256224 พ.ค. 256259,90059,90059,9008,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ เล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ  เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์  เที่ยวเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก  เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต  เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก เข้าชมหอคอยลอนดอน ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน  ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และ ถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน