city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL2019 7วัน 5คืน (MAY19) GO3AMS-BR005

ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL2019 7วัน 5คืน (MAY19) GO3AMS-BR005

รหัส EU-GO025 ทัวร์ยุโรป 2562

Eva Air (BR)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL2019 7วัน 5คืน (MAY19) GO3AMS-BR005

pdf

 • บินตรงสู่อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์
  ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให้ท่านได้พักค้างคืนก่อนเที่ยว

  นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)  
  ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์
  เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)
  แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม  เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม
  เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป
  ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
  ***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2562***

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL2019 7วัน 5คืน (MAY19) GO3AMS-BR005
http://www.grandholiday.co.th/view/2772
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม
 • วันที่ 2 : อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้สวนเคอเคนฮอฟ – OUTLET – เมืองโคโลญ เยอรมนี
 • วันที่ 3 : โคโลญ – ล่องเรือแม่น้าไรน์ – นครแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนน ZEIL
 • วันที่ 4 : แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - กรุงลักเซมเบิร์ก
 • วันที่ 5 : กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพีส
 • วันที่ 6 : รัสเซลส์ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินสคิปโพล
 • วันที่ 7 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 พ.ค. 256215 พ.ค. 256259,90059,90059,9008,500
16 พ.ค. 256222 พ.ค. 256259,90059,90059,9008,500
18 พ.ค. 256224 พ.ค. 256259,90059,90059,9008,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

เที่ยวกรุงเบิร์น ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป  เข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น อิสระครึ่งวันที่เมืองเซอร์แมต  พิชิต 3 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด์ และกลาเซียร์ 3000