city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10วัน 7คืน (MAR19) GO3VIE-TG007

ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10วัน 7คืน (MAR19) GO3VIE-TG007

รหัส EU-GO023 ทัวร์ยุโรป

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 69,888 บาท/ท่าน

บินตรงสู่กรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์  ที่วิจิตรตระการตา
เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โคที่เวนิส 
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า  สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
เมนูพิเศษ, ขาหมูเยอรมัน และสปาร์เก็ตตี้หมึกดำ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10วัน 7คืน (MAR19) GO3VIE-TG007
http://www.grandholiday.co.th/view/2623
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
 • วันที่ 3 : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
 • วันที่ 4 : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิร์น
 • วันที่ 5 : ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงฟราวด์ – มิลาน
 • วันที่ 6 : มิลาน – เวนิส – เมสเตร้
 • วันที่ 7 : เมสเตร้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
 • วันที่ 8 : ปิซ่า – โรม – วาติกัน
 • วันที่ 9 : โรม – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 10 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
07 ก.พ. 256216 ก.พ. 256269,88869,88869,8887,900
07 มี.ค 256216 มี.ค 256269,88869,88869,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ