city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech 8วัน 5คืน  (JAN-APR19) EK007

ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech 8วัน 5คืน (JAN-APR19) EK007

รหัส EU-CT012 ทัวร์ยุโรป 2562

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech 8วัน 5คืน (JAN-APR19) EK007

pdf

เที่ยวชมมิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์
ปราสาทปราก - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ - ครุมลอฟ

พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech 8วัน 5คืน (JAN-APR19) EK007
http://www.grandholiday.co.th/view/2607
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
  • วันที่ 3 : มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
  • วันที่ 4 : ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน
  • วันที่ 5 : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET - เชสกี้ ครุมลอฟ
  • วันที่ 6 : ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่ 7 : ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
  • วันที่ 8 : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
29 ม.ค. 256205 ก.พ. 256247,90047,90045,90010,000
12 ก.พ. 256219 ก.พ. 256247,90047,90045,90010,000
17 ก.พ. 256224 ก.พ. 256247,90047,90045,90010,000
12 มี.ค 256219 มี.ค 256247,90047,90045,90010,000
19 มี.ค 256226 มี.ค 256247,90047,90045,90010,000
26 มี.ค 256202 เม.ษ. 256247,90047,90045,90010,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ