city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech 8วัน 5คืน (MAR-APR19) EK007

ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech 8วัน 5คืน (MAR-APR19) EK007

รหัส EU-CT012 ทัวร์ยุโรป 2562

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech 8วัน 5คืน (MAR-APR19) EK007

pdf

เที่ยวชมมิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์
ปราสาทปราก - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ - ครุมลอฟ

พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech 8วัน 5คืน (MAR-APR19) EK007
http://www.grandholiday.co.th/view/2607
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
  • วันที่ 3 : มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
  • วันที่ 4 : ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน
  • วันที่ 5 : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET - เชสกี้ ครุมลอฟ
  • วันที่ 6 : ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง
  • วันที่ 7 : ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
  • วันที่ 8 : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 17 ก.พ. 256224 ก.พ. 256247,90047,90045,90010,000
(เต็ม) 12 มี.ค 256219 มี.ค 256247,90047,90045,90010,000
19 มี.ค 256226 มี.ค 256247,90047,90045,90010,000
26 มี.ค 256202 เม.ษ. 256247,90047,90045,90010,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

 บินตรงสู่มหานครมิวนิค  เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย (Bavaria) ประเทศเยอรมนี ชมจัตุรัสมาเรียน-พลาสท์ (Marienplatz) จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรมาในดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย  เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี  สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์  เมนูที่ไม่พลาดขาหมูเยอรมัน ที่เยอรมนี ,เป็ดสไตล์โบฮีเมียน ที่เชก