city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ยุโรป ESSENCE OF SCANDINAVIA 10D 7N (FEB-MAR19) GO3ARN-TG004

ทัวร์ยุโรป ESSENCE OF SCANDINAVIA 10D 7N (FEB-MAR19) GO3ARN-TG004

รหัส EU-GO012 ทัวร์ยุโรป 2562

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 72,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป ESSENCE OF SCANDINAVIA 10D 7N (FEB-MAR19) GO3ARN-TG004

pdf

บินตรงสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย
ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวงของ 3ประเทศ (สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ค)
ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล
เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก FLAMSBANA
สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
นั่งรถรางไฟฟ้า FLOIBANEN เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน
***ล่องเรือสาราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)***

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป ESSENCE OF SCANDINAVIA 10D 7N (FEB-MAR19) GO3ARN-TG004
http://www.grandholiday.co.th/view/2387
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
 • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
 • วันที่ 3 : สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
 • วันที่ 4 : ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
 • วันที่ 5 : เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
 • วันที่ 6 : อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
 • วันที่ 7 : เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS
 • วันที่ 8 : โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้าพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
 • วันที่ 9 : ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
 • วันที่ 10 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 03 ธ.ค. 256112 ธ.ค. 256172,90072,90072,90011,900
05 ก.พ. 256214 ก.พ. 256277,90077,90077,90011,900
21 มี.ค 256230 มี.ค 256277,90077,90077,90011,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ