city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์ยุโรป FOCUS ITALY 7วัน 4คืน (SEP18-JAN19) (FCO01)

ปีใหม่ ทัวร์ยุโรป FOCUS ITALY 7วัน 4คืน (SEP18-JAN19) (FCO01)

รหัส EU-ZG186 ทัวร์ยุโรป

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ปีใหม่ ทัวร์ยุโรป FOCUS ITALY 7วัน 4คืน (SEP18-JAN19) (FCO01)

pdf

เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ LECCIO THA MALL OUTLET 
ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก "เวนิส"
ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์ยุโรป FOCUS ITALY 7วัน 4คืน (SEP18-JAN19) (FCO01)
http://www.grandholiday.co.th/view/2275
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
  • วันที่ 2 : สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน
  • วันที่ 3 : โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – สะพานเวคคิโอ
  • วันที่ 4 : ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส
  • วันที่ 5 : เวนิส - สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
  • วันที่ 6 : มิลาน – สนามบินมิลาน - สิงคโปร์
  • วันที่ 7 : สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
23 ก.ย. 256129 ก.ย. 256145,88845,88844,8888,000
07 ต.ค. 256113 ต.ค. 256147,88847,88846,8888,000
21 ต.ค. 256127 ต.ค. 256147,88847,88846,8888,000
05 พ.ย. 256111 พ.ย. 256145,88845,88844,8888,000
19 พ.ย. 256125 พ.ย. 256145,88845,88844,8888,000
03 ธ.ค. 256109 ธ.ค. 256147,88847,88846,8888,000
10 ธ.ค. 256116 ธ.ค. 256147,88847,88846,8888,000
31 ธ.ค. 256106 ม.ค. 256254,88854,88853,8888,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

บินลัดฟ้าสู่ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เที่ยวกรุงมาดริคเมืองหลวงที่เก่าแก่นับพันปี ชมความงามของพระราชวังหลวง แวะ พลาซา มายอร์ อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 ชมมหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก เยือนกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกส ชม แหลมโรก้า จุดตะวันตกสุดของยุโรป บินภายใน ไม่เหนื่อยกลับสู่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ชมสถาปัตยกรรมของเกาดี้ ที่ชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi