city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี(เบอร์ลิน) เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน (FEB-MAY18) (GOT FRA-EK009)

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี(เบอร์ลิน) เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน (FEB-MAY18) (GOT FRA-EK009)

รหัส EU-CS123 ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ตโดยสายการบินเอมิเรตส์
เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย
ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม
ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ ที่โค้งน้ำสุดสวยของแม่น้ำดานูบ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี(เบอร์ลิน) เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน (FEB-MAY18) (GOT FRA-EK009)
http://www.grandholiday.co.th/view/1500
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดูไบ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
  • วันที่ 3 : พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
  • วันที่ 4 : อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน – เช็คพอยท์ชาร์ลี – ประตูบันเดนบรูก – เดรสเดน – โบสถ์พระแม่มารี – เซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ – พระราชวังสวิงกอร์
  • วันที่ 5 : กรุงปราก – ปราสาทแห่งปราก – วิหารเซนต์วิตุส – พระราชวังหลวง – สะพานชาร์ลส์
  • วันที่ 6 : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า
  • วันที่ 7 : PARNDORF OUTLET – บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – สะพานเชน
  • วันที่ 8 : CASTLE HILL – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – สนามบิน
  • วันที่ 9 : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 25 ก.พ. 256105 มี.ค 256149,90049,90049,9006,500
(เต็ม) 05 มี.ค 256113 มี.ค 256149,90049,90049,9006,500
(เต็ม) 06 มี.ค 256114 มี.ค 256149,90049,90049,9006,500
(เต็ม) 19 มี.ค 256127 มี.ค 256149,90049,90049,9006,500
(เต็ม) 28 มี.ค 256105 เม.ษ. 256149,90049,90049,9006,500
(เต็ม) 02 เม.ษ. 256110 เม.ษ. 256155,90055,90055,9007,500
(เต็ม) 14 เม.ษ. 256122 เม.ษ. 256155,90055,90055,9007,500
04 พ.ค. 256112 พ.ค. 256155,90055,90055,9007,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

บินตรงเข้าสู่เวียนนา โดยสายการบิน ออสเตรียแอร์ไลน์ (OS)และสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX) กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) - เมืองหลวงของฮังการี (HUNGARY) - ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ กรุงบราติสลาว่า (BRATISLAVA) - กรุงปราก (PRAGUE) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (MARIENPLATZ) น้ำตกไรน์ เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม ***ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าหมุน 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส *** กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม – พฤศจิกายน2561 ***ล่องเรือทะเลสาปที่ป่าดำ (BLACK FOREST)**