city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน (FEB-MAR'18)

ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน (FEB-MAR'18)

รหัส EU-CS112

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน (FEB-MAR'18)

pdf

เดินทางสู่ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์
บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิสดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเล เอเดรียติก"
เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป”
ช้อปปิ้งที่เมืองมิลาน ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน (FEB-MAR'18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1395
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : สนามบินดูไบ - เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ – ถ่ายรูป บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค
  • วันที่ 3 : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองปาร์มา
  • วันที่ 4 : เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี – มหาวิหารดูโอโม – แคว้นทัสคานี - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
  • วันที่ 5 : เมืองซานจีมิญญาโน - จัตุรัสเดล คัมโป - ปาลาซโซ พับบลิโค – มหาวิหารเซียนา - กรุงโรม
  • วันที่ 6 : นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน – กลุ่มโรมันฟอรัม – โคลอสเซี่ยม - สนามบิน - สนามบินดูไบ
  • วันที่ 7 : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 03 ธ.ค. 256009 ธ.ค. 256039,90039,90039,9004,900
(เต็ม) 06 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256039,90039,90039,9004,900
20 ก.พ. 256126 ก.พ. 256139,90039,90039,9004,900
27 ก.พ. 256105 มี.ค 256139,90039,90039,9004,900
13 มี.ค 256119 มี.ค 256139,90039,90039,9004,900
20 มี.ค 256126 มี.ค 256139,90039,90039,9004,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองยอดนิยม  เที่ยวกรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก  ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์  เที่ยวเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (MATTERHORN) ใหญ่สุดในยุโรป  เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (VEVEY) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”  ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (JUNGFRAU) และ เขากลาเซียร์ 3000 (GLACIER 3000)***