city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน (FEB-MAR'18)

ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน (FEB-MAR'18)

รหัส EU-CS112

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน (FEB-MAR'18)

pdf

เดินทางสู่ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์
บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิสดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเล เอเดรียติก"
เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป”
ช้อปปิ้งที่เมืองมิลาน ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน (FEB-MAR'18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1395
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : สนามบินดูไบ - เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ – ถ่ายรูป บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค
  • วันที่ 3 : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมืองปาร์มา
  • วันที่ 4 : เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี – มหาวิหารดูโอโม – แคว้นทัสคานี - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
  • วันที่ 5 : เมืองซานจีมิญญาโน - จัตุรัสเดล คัมโป - ปาลาซโซ พับบลิโค – มหาวิหารเซียนา - กรุงโรม
  • วันที่ 6 : นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน – กลุ่มโรมันฟอรัม – โคลอสเซี่ยม - สนามบิน - สนามบินดูไบ
  • วันที่ 7 : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 03 ธ.ค. 256009 ธ.ค. 256039,90039,90039,9004,900
(เต็ม) 06 ธ.ค. 256012 ธ.ค. 256039,90039,90039,9004,900
20 ก.พ. 256126 ก.พ. 256139,90039,90039,9004,900
27 ก.พ. 256105 มี.ค 256139,90039,90039,9004,900
13 มี.ค 256119 มี.ค 256139,90039,90039,9004,900
20 มี.ค 256126 มี.ค 256139,90039,90039,9004,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ

เยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลี เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมส์ชื่อดังที่แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล เยือนเมืองแห่งสายน้ำ สุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส เยือนเมืองโบโลญญ่า เมืองหลวงของแคว้นเอมีเลียโรมัญญา ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล เมืองสำคัญทางศิลปะ วัฒนะธรรมเป็นเมืองต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก และชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม เดินทางโดยระดับ 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) *ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว**