city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน (OCT-DEC'17)

ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน (OCT-DEC'17)

รหัส EU-GO104 ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน (OCT-DEC'17)

pdf

เดินทางสู่ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์
เยือนแหลมโรกา จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป
ชมความงามของมหาวิทยาลัยโกอิมบรา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ชมเมืองปอร์โต้ แหล่งไวน์ชั้นดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้
ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองซาลามังกา
ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน (OCT-DEC'17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1332
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ดูไบ – ลิสบอน – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ – แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร นิโม
  • วันที่ 3 : ลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – ฟาติมา – โบสถ์แม่พระฟาติมา - โกอิมบรา
  • วันที่ 4 : โกอิมบรา – ปอร์โต้ – เมืองมรดกโลกปอร์โต้ – จัตุรัสกลางเมือง - สถานีรถไฟ SÃO BENTO – ซาลามังกา - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ SÉ DE PORTO - เมืองซาลามังกา
  • วันที่ 5 : พลาซ่า มายอร์ – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน - เอาท์เลท – มาดริด
  • วันที่ 6 : มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด - กรุงมาดริด - พลาซ่า มายอร์ – รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ - ชมโชว์ระบำฟลามินโก้
  • วันที่ 7 : มาดริด – พระราชวังหลวง – อุทยานหลวง – อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส – ปลาซาเดเอสปาญา – แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ - ดูไบ – กรุงเทพฯ
  • วันที่ 8 : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
10 ต.ค. 256017 ต.ค. 256049,90049,90049,9004,900
19 ต.ค. 256026 ต.ค. 256049,90049,90049,9004,900
31 ต.ค. 256007 พ.ย. 256045,90045,90045,9004,900
29 พ.ย. 256006 ธ.ค. 256045,90045,90045,9004,900
28 ธ.ค. 256004 ม.ค. 256159,90059,90059,9008,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ