city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (DEC17-MAR18)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (DEC17-MAR18)

รหัส EU-CS71 ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

นำท่านเดินทางสู่ประเทศอิตาลีกับสายการบินเอมิเรตส์
อันสุดหรู นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส  อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม
พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (DEC17-MAR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1019
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : ดูไบ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – เกาะเวนิส – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค
  • วันที่ 3 : มิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล – อินเทอร์ลาเคน
  • วันที่ 4 : กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานสฟิงซ์– ลูเซิร์น
  • วันที่ 5 : ดิจอง – ปารีส
  • วันที่ 6 : พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช
  • วันที่ 7 : ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
26 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256175,90075,90075,90012,500
30 ม.ค. 256106 ก.พ. 256159,90059,90059,9008,500
07 ก.พ. 256114 ก.พ. 256159,90059,90059,9008,500
28 ก.พ. 256107 มี.ค 256159,90059,90059,9008,500
14 มี.ค 256121 มี.ค 256159,90059,90059,9008,500
28 มี.ค 256104 เม.ษ. 256159,90059,90059,9008,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก อื่นๆ