city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน TRAIN_AIR (DEC17-APR18)

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน TRAIN_AIR (DEC17-APR18)

รหัส MS-DH030 ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ ราคาถูก

Nok Scoot

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน TRAIN_AIR (DEC17-APR18)

pdf

เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย โดยรถไฟขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ
ชั้นสองตู้นอนปรับอากาศ ข้ามทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่ เกาะปีนังชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5  เคยเสด็จประพาสเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตชม
เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่าเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์
ตึกเอสพลานาด หรือ ตึกทุเรียน ที่มีเอกลักษณ์สวยงามแปลกตา
ตึกมารีน่าเบย์แซนด์ อาคารโรงแรมและ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่งดงาม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 6วัน 5คืน TRAIN_AIR (DEC17-APR18)
http://www.grandholiday.co.th/view/1479
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ – หาดใหญ่
  • วันที่ 2 : หาดใหญ่-ปีนัง เมืองมรดกโลก-วัดเขาเต่า
  • วันที่ 3 : สตรีทอาร์ตเมืองปีนัง -ป้อมปืนควอนอริส-วัดไทย-วัดพม่า-ปีนัง-คาเมรอนไฮแลนด์
  • วันที่ 4 : คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ
  • วันที่ 5 : เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู
  • วันที่ 6 : ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-น้ำพุแห่งโชคลาภ-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้งถนนออชาด- บินกลับกรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 21 พ.ย. 256026 พ.ย. 256012,90012,90011,9004,000
(เต็ม) 05 ธ.ค. 256010 ธ.ค. 256012,90012,90011,9004,000
06 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256012,90012,90011,9004,000
21 ธ.ค. 256026 ธ.ค. 256012,90012,90011,9004,000
28 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256113,90013,90012,9004,000
29 ธ.ค. 256003 ม.ค. 256113,90013,90012,9004,000
19 ม.ค. 256124 ม.ค. 256112,90012,90011,9004,000
26 ม.ค. 256131 ม.ค. 256112,90012,90011,9004,000
09 ก.พ. 256114 ก.พ. 256112,90012,90011,9004,000
23 ก.พ. 256128 ก.พ. 256112,90012,90011,9004,000
28 ก.พ. 256105 มี.ค 256112,90012,90011,9004,000
01 มี.ค 256106 มี.ค 256112,90012,90011,9004,000
09 มี.ค 256114 มี.ค 256112,90012,90011,9004,000
16 มี.ค 256121 มี.ค 256112,90012,90011,9004,000
23 มี.ค 256128 มี.ค 256112,90012,90011,9004,000
05 เม.ษ. 256110 เม.ษ. 256112,90012,90011,9004,000
06 เม.ษ. 256111 เม.ษ. 256112,90012,90011,9004,000
10 เม.ษ. 256115 เม.ษ. 256113,90013,90012,9004,000
11 เม.ษ. 256116 เม.ษ. 256113,90013,90012,9004,000
12 เม.ษ. 256117 เม.ษ. 256113,90013,90012,9004,000
26 เม.ษ. 256101 พ.ค. 256112,90012,90011,9004,000
27 เม.ษ. 256102 พ.ค. 256112,90012,90011,9004,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก อื่นๆ