city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง 3วัน 2คืน (DEC17)

ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง 3วัน 2คืน (DEC17)

รหัส MS-GO025 ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก

Malaysia Airlines (MH)

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน

บินตรงสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย พักบน คาเมรอน ไฮแลนด์ และ เก็นติ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อของมาเลเซีย ปุตราจายา(PUTRAJAYA CITY) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิต มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง 3วัน 2คืน (DEC17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1444
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด - ถ้ำบาตู – คาเมร่อน ไฮแลนด์
  • วันที่ 2 : สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – ฟาร์มผึ้ง - น้ำตกอีสกันดา – เก็นติ้ง
  • วันที่ 3 : เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - ตึกแฝดปิโตรนัส – ช็อปปิ้งที่ PAVILLION - กรุงเทพ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256011,90011,90010,9004,200
30 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256112,90012,90011,9004,200
31 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256112,90012,90011,9004,200
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย โดยรถไฟขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ชั้นสองตู้นอนปรับอากาศ ข้ามทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่ เกาะปีนังชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5  เคยเสด็จประพาสเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่าเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรือ ตึกทุเรียน ที่มีเอกลักษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารีน่าเบย์แซนด์ อาคารโรงแรมและ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่งดงาม