city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (DEC 17)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (DEC 17)

รหัส MM-GO021 ทัวร์พม่า ราคาถูก

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (DEC 17)

pdf

ทัวร์พม่า ราคาถูก ชม วิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ เดินทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์
เยือน สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY)
ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
เยือนเมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (DEC 17)
http://www.grandholiday.co.th/view/947
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – วัดกุโสดอ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดพระหินอ่อน - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
  • วันที่ 2 : มัณฑะเลย์ – สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
  • วันที่ 3 : พุกาม – ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี – เจดีย์ชเวสิกอง – มัณฑะเลย์
  • วันที่ 4 : มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 ธ.ค. 256005 ธ.ค. 256015,90015,90015,9004,500
08 ธ.ค. 256011 ธ.ค. 256017,90017,90017,9004,500
14 ธ.ค. 256017 ธ.ค. 256015,90015,90015,9004,500
21 ธ.ค. 256024 ธ.ค. 256015,90015,90015,9004,500
29 ธ.ค. 256001 ม.ค. 256119,90019,90019,9004,500
30 ธ.ค. 256002 ม.ค. 256119,90019,90019,9004,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ