city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน(MAR-APR19) BT-MMR05

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน(MAR-APR19) BT-MMR05

รหัส MM-BI086 ทัวร์พม่า 2562

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมทุ่งทะเลเจดีย์
ล่องแม่น้าอิระวดีชมเมืองมินกุน ระฆังมิงกุน และทัชมาฮาลพม่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน(MAR-APR19) BT-MMR05
http://www.grandholiday.co.th/view/2891
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
  • วันที่ 2 : มัณฑะเลย์ - พุกาม- วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา- วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
  • วันที่ 3 : พุกาม- มัณฑะเลย์ – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น้าอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
  • วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 มี.ค 256204 มี.ค 256217,90017,50016,9003,500
(เต็ม) 08 มี.ค 256211 มี.ค 256217,90017,50016,9003,500
15 มี.ค 256218 มี.ค 256217,90017,50016,9003,500
22 มี.ค 256225 มี.ค 256217,90017,50016,9003,500
(เต็ม) 29 มี.ค 256201 เม.ษ. 256217,90017,50016,9003,500
(เต็ม) 05 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256219,90019,50018,9003,500
(เต็ม) 12 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256219,90019,50018,9003,500
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256219,90019,50018,9003,500
(เต็ม) 14 เม.ษ. 256217 เม.ษ. 256219,90019,50018,9003,500
(เต็ม) 19 เม.ษ. 256222 เม.ษ. 256217,90017,50016,9003,500
26 เม.ษ. 256229 เม.ษ. 256219,90019,50018,9003,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ