city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (MAR-APR19) BT-MMR03

ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (MAR-APR19) BT-MMR03

รหัส MM-BI085 ทัวร์พม่า 2562

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน

เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน  บางกอกแอร์เวย์
เยือนอาคารไม้สักทองด้วยลวดลายที่งามวิจิตร ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

 ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก  ล่องแม่น้าอิระวดีชมเมืองมินกุน 
ชมเจดีย์ชินพิวมินได้ชื่อว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งพม่า เยือนสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา
ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (MAR-APR19) BT-MMR03
http://www.grandholiday.co.th/view/2890
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
  • วันที่ 2 : พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
  • วันที่ 3 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 15 มี.ค 256217 มี.ค 256210,90010,5009,9002,000
22 มี.ค 256224 มี.ค 256211,90011,50010,9002,000
29 มี.ค 256231 มี.ค 256211,90011,50010,9002,000
(เต็ม) 06 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256213,90013,50012,9002,000
12 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256213,90013,50012,9002,000
13 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256213,90013,50012,9002,000
14 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256213,90013,50012,9002,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ