city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D 2N (SL) (MAR19) (RGN08)

ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D 2N (SL) (MAR19) (RGN08)

รหัส MM-ZG079 ทัวร์พม่า 2562

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D 2N (SL) (MAR19) (RGN08)

pdf

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 
พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว
สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า
ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ

มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า
นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D 2N (SL) (MAR19) (RGN08)
http://www.grandholiday.co.th/view/2852
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
  • วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 3 : เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์คาบา เอ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
13 มี.ค 256215 มี.ค 256211,99911,99911,9993,000
15 มี.ค 256217 มี.ค 256211,99911,99911,9993,000
16 มี.ค 256218 มี.ค 256211,99911,99911,9993,000
22 มี.ค 256224 มี.ค 256211,99911,99911,9993,000
23 มี.ค 256225 มี.ค 256211,99911,99911,9993,000
27 มี.ค 256229 มี.ค 256211,99911,99911,9993,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ