city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน5 ดาว 3วัน 2คืน (MAR19)(MMR04_FD)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน5 ดาว 3วัน 2คืน (MAR19)(MMR04_FD)

รหัส MM-BI082 ทัวร์พม่า 2562

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน

 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 
  สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 
  ไหว้ขอพรที่พระนอนยิ้มหวาน พร้อมช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง
  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
  ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาวน์

   

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน5 ดาว 3วัน 2คืน (MAR19)(MMR04_FD)
http://www.grandholiday.co.th/view/2837
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 • วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
 • วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 มี.ค 256203 มี.ค 256211,90011,50010,9003,000
(เต็ม) 02 มี.ค 256204 มี.ค 256212,90012,50011,9003,000
08 มี.ค 256210 มี.ค 256211,90011,50010,9003,000
15 มี.ค 256217 มี.ค 256211,90011,50010,9003,000
22 มี.ค 256224 มี.ค 256211,90011,50010,9003,000
23 มี.ค 256225 มี.ค 256212,90012,50011,9003,000
29 มี.ค 256231 มี.ค 256212,90012,50011,9003,000
30 มี.ค 256201 เม.ษ. 256212,90012,50011,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน +พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์ +ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)