city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน (FEB-MAY19)MMR051_FD

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน (FEB-MAY19)MMR051_FD

รหัส MM-BI081 ทัวร์พม่า 2562

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)
สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกามป่าทะเลเจดีย์ 4,000องค์
สัมผัส 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง - สักการะ พระมหามัยมุณี
ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์บูพญา

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน (FEB-MAY19)MMR051_FD
http://www.grandholiday.co.th/view/2829
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
  • วันที่ 2 : พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
  • วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน- พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
  • วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
16 ก.พ. 256219 ก.พ. 256216,90016,50015,9003,500
(เต็ม) 23 ก.พ. 256226 ก.พ. 256215,90015,50014,9003,500
(เต็ม) 02 มี.ค 256205 มี.ค 256213,90013,50012,9003,500
(เต็ม) 09 มี.ค 256212 มี.ค 256213,90013,50012,9003,500
16 มี.ค 256219 มี.ค 256214,90014,50013,9003,500
23 มี.ค 256226 มี.ค 256214,90014,50013,9003,500
30 มี.ค 256202 เม.ษ. 256213,90013,50012,9003,500
06 เม.ษ. 256209 เม.ษ. 256216,90016,50015,9003,500
27 เม.ษ. 256230 เม.ษ. 256213,90013,50012,9003,500
28 เม.ษ. 256201 พ.ค. 256213,90013,50012,9003,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ