city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน (APR'19)MMR051_FD

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน (APR'19)MMR051_FD

รหัส MM-BI081 ทัวร์พม่า 2562

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)
สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกามป่าทะเลเจดีย์ 4,000องค์
สัมผัส 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง - สักการะ พระมหามัยมุณี
ล่องแม่น้ำอิรวดี ชมเจดีย์บูพญา

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน (APR'19)MMR051_FD
http://www.grandholiday.co.th/view/2829
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
  • วันที่ 2 : พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
  • วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน- พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
  • วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 06 เม.ษ. 256209 เม.ษ. 256216,90016,50015,9003,500
27 เม.ษ. 256230 เม.ษ. 256213,90013,50012,9003,500
(เต็ม) 28 เม.ษ. 256201 พ.ค. 256213,90013,50012,9003,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ