city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า ปีใหม่ มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม (JAN-APR19) BT-MMR055

ทัวร์พม่า ปีใหม่ มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม (JAN-APR19) BT-MMR055

รหัส MM-BI082 ทัวร์พม่า

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน

นั่งบอลลูน ชมเมืองพุกาม 
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า ปีใหม่ มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม (JAN-APR19) BT-MMR055
http://www.grandholiday.co.th/view/2778
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
  • วันที่ 2 : นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
  • วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 12 ม.ค. 256214 ม.ค. 256221,90021,50020,9003,000
(เต็ม) 26 ม.ค. 256228 ม.ค. 256221,90021,50020,9003,000
02 ก.พ. 256204 ก.พ. 256222,90022,50021,9003,000
(เต็ม) 16 ก.พ. 256218 ก.พ. 256222,90022,50021,9003,000
(เต็ม) 23 ก.พ. 256225 ก.พ. 256221,90021,50020,9003,000
(เต็ม) 02 มี.ค 256204 มี.ค 256221,90021,50020,9003,000
(เต็ม) 16 มี.ค 256218 มี.ค 256221,90021,50020,9003,000
(เต็ม) 30 มี.ค 256201 เม.ษ. 256221,90021,50020,9003,000
(เต็ม) 06 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256223,90023,50022,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ