city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่าโปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน (22-24MAR19) MMR012

ทัวร์พม่าโปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน (22-24MAR19) MMR012

รหัส MM-BI079 ทัวร์พม่า

Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน

โปรประหยัดบินไปกับนกแอร์
ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่าโปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน (22-24MAR19) MMR012
http://www.grandholiday.co.th/view/2574
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
  • วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 15 มี.ค 256217 มี.ค 256211,90011,90010,9003,000
(เต็ม) 16 มี.ค 256218 มี.ค 256211,90011,90010,9003,000
22 มี.ค 256224 มี.ค 256211,90011,90010,9003,000
(เต็ม) 23 มี.ค 256225 มี.ค 256211,90011,90010,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ