city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า ปีใหม่ FIVE STAR MYANMAY 2D1N (FEB-MAR19) RGN09

ทัวร์พม่า ปีใหม่ FIVE STAR MYANMAY 2D1N (FEB-MAR19) RGN09

รหัส MM-ZG077 ทัวร์พม่า

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า ปีใหม่ FIVE STAR MYANMAY 2D1N (FEB-MAR19) RGN09

pdf

เหิรฟ้าสู่พม่า โดยสายการบินไทยไลออนแอร์
ไหว้พระ 9 วัด  ( เจดีย์ชเวมอดอว์ , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ,  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , 
เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  , วัดงาทัตจี , พระเจดีย์โบตะทาวน์  , พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) , วัดพระเขียวแก้ว )
สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า ปีใหม่ FIVE STAR MYANMAY 2D1N (FEB-MAR19) RGN09
http://www.grandholiday.co.th/view/2564
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 : เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
18 ก.พ. 256219 ก.พ. 25628,9998,9998,9992,000
(เต็ม) 25 ก.พ. 256226 ก.พ. 25626,9996,9996,9992,000
04 มี.ค 256205 มี.ค 25626,9996,9996,9992,000
(เต็ม) 11 มี.ค 256212 มี.ค 25626,9996,9996,9992,000
18 มี.ค 256219 มี.ค 25626,9996,9996,9992,000
25 มี.ค 256226 มี.ค 25626,9996,9996,9992,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน +พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์ +ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)