city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน (DEC18) MMR04-FD

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน (DEC18) MMR04-FD

รหัส MM-BI040

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 
สักการะ 3 มหาบุชาสถาน 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์
พระธาตุอินแขวน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน (DEC18) MMR04-FD
http://www.grandholiday.co.th/view/2235
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
  • วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 ธ.ค. 256103 ธ.ค. 256114,90014,50013,9003,500
(เต็ม) 07 ธ.ค. 256109 ธ.ค. 256115,90015,50014,9003,500
(เต็ม) 08 ธ.ค. 256110 ธ.ค. 256115,90015,50014,9003,500
(เต็ม) 15 ธ.ค. 256117 ธ.ค. 256114,90014,50013,9003,500
28 ธ.ค. 256130 ธ.ค. 256116,90016,50015,9003,500
29 ธ.ค. 256131 ธ.ค. 256117,90017,50016,9003,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม    1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)