city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (JUL-AUG18) (MMR021 PG)

โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (JUL-AUG18) (MMR021 PG)

รหัส MM-BI039 ทัวร์พม่า ราคาถูก

Bangkok Airways (PG)

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง 
ชม พระราชวังบุเรงนอง สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3วัน2คืน (JUL-AUG18) (MMR021 PG)
http://www.grandholiday.co.th/view/1517
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 : ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
  • วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
06 ก.ค. 256108 ก.ค. 256111,90011,50010,9003,000
13 ก.ค. 256115 ก.ค. 256111,90011,50010,9003,000
20 ก.ค. 256122 ก.ค. 256111,90011,50010,9003,000
27 ก.ค. 256129 ก.ค. 256113,90013,50012,9003,000
28 ก.ค. 256130 ก.ค. 256111,90011,50010,9003,000
03 ส.ค. 256105 ส.ค. 256111,90011,50010,9003,000
10 ส.ค. 256112 ส.ค. 256113,90013,50012,9003,000
11 ส.ค. 256113 ส.ค. 256113,90013,50012,9003,000
12 ส.ค. 256114 ส.ค. 256111,90011,50010,9003,000
17 ส.ค. 256119 ส.ค. 256111,90011,50010,9003,000
24 ส.ค. 256126 ส.ค. 256111,90011,50010,9003,000
31 ส.ค. 256102 ก.ย. 256111,90011,50010,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ประเทศพม่า โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ ร่วมพิธีศักดิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่สักที่ยาวที่สุดในโลก ชม พระราชวังชเวนานจอง ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์  ชมเจดีย์ชเวสิกอง ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุนและทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม บินภายใน ไป-กลับ พุกาม มัณฑะเลย์ !!เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา