alay
city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน (JUL-SEP17)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน (JUL-SEP17)

รหัส MM-BI037 ทัวร์พม่า ราคาถูก

Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน (JUL-SEP17)

pdf

เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า
ขอพรองค์เทพทันใจ หรือ นัตโพโพจี และเทพกระซิบ สักการะพระนอนตาหวาน
 ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมโชว์หุ่นกระบอกเชิดเมืองพุกาม
ชมวิหารธรรมยางจี วัดอนันดา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของพม่าที่ ตลาดสก๊อต

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน (JUL-SEP17)
http://www.grandholiday.co.th/view/1459
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก๊อต – เทพทันใจ – เจดีย์โบตาทาวน์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 2 : ย่างกุ้ง – พุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ชเวชานดอร์ – โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
  • วันที่ 3 : พุกาม –สะพานไม้อูเบ็ง – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง - เขามัณฑะเลย์
  • วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 ก.ค. 256024 ก.ค. 256020,90020,50019,9003,000
28 ก.ค. 256031 ก.ค. 256020,90020,50019,9003,000
04 ส.ค. 256007 ส.ค. 256021,90021,50020,9003,000
11 ส.ค. 256014 ส.ค. 256021,90021,50020,9003,000
25 ส.ค. 256028 ส.ค. 256020,90020,50019,9003,000
01 ก.ย. 256004 ก.ย. 256020,90020,50019,9003,000
15 ก.ย. 256018 ก.ย. 256020,90020,50019,9003,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์พม่า ทัวร์พม่าราคาถูก อื่นๆ

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จากนั้นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า