city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND NORTH &SOUTH 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND NORTH &SOUTH 9 วัน 7 คืน

รหัส NZ-BW001 ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2559

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 111,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND NORTH &SOUTH 9 วัน 7 คืน

pdf

ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2559 แกรนด์นิวซีแลนด์ บินสู่เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย ขึ้นหอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของอ็อคแลนด์ สัมผัสประสบการณ์ของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หมู่บ้านของชาวฮอบบิต เที่ยวเมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความสวยงามของวนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ มรดกโลกทางธรรมชาตินั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ชมฟ๊อก กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม ณ เวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก 
 พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรทะเลใต้และเป๋าฮื้อเลิศรส

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND NORTH &SOUTH 9 วัน 7 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/870
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
  • วันที่ 2 : อ็อคแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านฮ็อบบิต - โรโตรัว – อโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการแสดงของชาวเมารี
  • วันที่ 4 : โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช
  • วันที่ 5 : แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ – อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ครอมเวล – ควีนส์ทาวน์
  • วันที่ 6 : มิลฟอร์ดซาวน์ - วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ - ล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE
  • วันที่ 7 : ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
  • วันที่ 8 : เมืองโฮกิติกะ – ซื้อหยก – นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
  • วันที่ 9 : ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 เม.ษ. 255917 เม.ษ. 2559111,90095,90089,90014,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก อื่นๆ