city
  • Mobile. 081-9699934
TURKIYE SUPER PRO 8 วัน 5 คืน

TURKIYE SUPER PRO 8 วัน 5 คืน

รหัส VIST85W5-2 (APR-MAY24)

Mahan Air (W5)

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

TURKIYE SUPER PRO 8 วัน 5 คืน

pdf

อิสตันบูล - สุเหร่า - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - ตลาดสไปร์ท
ม้าไม้จำลอง ซานัคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - คาราวานซาราย
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - หุบเขานกพิราบ - ชมวิวเกอเรเม่ - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุขิซาร์
ทะเบสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์ตาเติร์ก - ทะเลสาบโกลจุก - หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักขิม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
TURKIYE SUPER PRO 8 วัน 5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5561
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี)- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย (ภายนอก) - ตลาดสไปร์ท – เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง
  • วันที่ 3 : เมืองชานัคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย
  • วันที่ 4 : เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - แวะถ่ายรูปคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 5 : *OPTIONAL* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR - หุบเขานกพิราบ - จุดชมวิวเกอเรเม่ - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า
  • วันที่ 6 : เมืองอังการ่า - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก - เมืองโบลู - ทะเลสาบโกลจุก - เมืองอิสตันบูล - หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักซิม
  • วันที่ 7 : ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน (ประเทศอิหร่าน)
  • วันที่ 8 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
19 เม.ษ. 256726 เม.ษ. 256732,90032,90032,9008,900
26 เม.ษ. 256703 พ.ค. 256735,90035,90035,9008,900
03 พ.ค. 256710 พ.ค. 256733,90033,90033,9008,900
24 พ.ค. 256731 พ.ค. 256732,90032,90032,9008,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ