city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 8D6N (JUN'19)(TK)

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 8D6N (JUN'19)(TK)

รหัส TR-PE096 ทัวร์ตุรกี

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 8D6N (JUN'19)(TK)

pdf

อิสตันบูล ชานัคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเกีย อังการ่า 
ชมม้าไม้เมืองทรอย ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง
ชมวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน ชมปราสาทปุยฝ้าย
ชมนครใต้ดินไคมัคลี ชมทะเลสาบเกลือ ชมพระราชวังทอปกาปึ
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมฮิปโปโดรม ช้อปปิ้ง ณ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 8D6N (JUN'19)(TK)
http://www.grandholiday.co.th/view/3130
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงอิสตันบูล - เมืองบูร์ซ่าร์
  • วันที่ 2 : เมืองบูร์ซ่าร์ - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองอิซเมียร์
  • วันที่ 3 : เมืองอิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 4 : เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย
  • วันที่ 5 : เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า
  • วันที่ 6 : กรุงอังคาร่า - กรุงอิสตันบูล
  • วันที่ 7 : กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ 8 : กรุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ29,90029,90029,9007,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ