city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (JUN'19) (GO3IST-TK002)

ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (JUN'19) (GO3IST-TK002)

รหัส TR-GO008 ทัวร์ตุรกี 2562

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (JUN'19) (GO3IST-TK002)

pdf

เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์
ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต
พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกียเพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (JUN'19) (GO3IST-TK002)
http://www.grandholiday.co.th/view/2877
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล
 • วันที่ 2 : อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้าใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
 • วันที่ 3 : อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบาหน้าท้อง
 • วันที่ 4 : คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
 • วันที่ 5 : คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 6 : ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
 • วันที่ 7 : คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
 • วันที่ 8 : ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาร์ – ตลาด สไปซ์ มาร์เก็ต
 • วันที่ 9 : สุเหร่าสีน้าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบ บอสฟอรัส – สนามบิน
 • วันที่ 10 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 มิ.ย. 256211 มิ.ย. 256238,90038,90038,9006,900
14 มิ.ย. 256223 มิ.ย. 256238,90038,90038,9006,900
21 มิ.ย. 256230 มิ.ย. 256238,90038,90038,9006,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ