city
 • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (APR-JUN'19) (GO3IST-TK002)

ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (APR-JUN'19) (GO3IST-TK002)

รหัส TR-GO008 ทัวร์ตุรกี 2562

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (APR-JUN'19) (GO3IST-TK002)

pdf

เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์
ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต
พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกียเพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10วัน 7คืน (APR-JUN'19) (GO3IST-TK002)
http://www.grandholiday.co.th/view/2877
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล
 • วันที่ 2 : อิสตัลบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – อ่างเก็บน้าใต้ดิน เยเรบาตัน – อังการ่า
 • วันที่ 3 : อังการ่า – คัปปาโดเกีย – ชมระบาหน้าท้อง
 • วันที่ 4 : คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
 • วันที่ 5 : คอนย่า – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • วันที่ 6 : ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
 • วันที่ 7 : คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล
 • วันที่ 8 : ชานัคคาเล – เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – อิสตัลบูล – แกรนด์บาซาร์ – ตลาด สไปซ์ มาร์เก็ต
 • วันที่ 9 : สุเหร่าสีน้าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรือชมช่องแคบ บอสฟอรัส – สนามบิน
 • วันที่ 10 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
15 เม.ษ. 256224 เม.ษ. 256242,90042,90042,9006,900
22 เม.ษ. 256201 พ.ค. 256238,90038,90038,9006,900
05 พ.ค. 256214 พ.ค. 256238,90038,90038,9006,900
14 พ.ค. 256223 พ.ค. 256238,90038,90038,9006,900
22 พ.ค. 256231 พ.ค. 256238,90038,90038,9006,900
02 มิ.ย. 256211 มิ.ย. 256238,90038,90038,9006,900
14 มิ.ย. 256223 มิ.ย. 256238,90038,90038,9006,900
21 มิ.ย. 256230 มิ.ย. 256238,90038,90038,9006,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาติน - แกรนด์บาร์ซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ -  บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ – ช้อปปิ้ง –  อิสตันบูล