city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9วัน 6คืน (JAN-MAR'19)(CZIST01)

ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9วัน 6คืน (JAN-MAR'19)(CZIST01)

รหัส TR-ZG091 ทัวร์ตุรกี 2562

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9วัน 6คืน (JAN-MAR'19)(CZIST01)

pdf

บินตรง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล โดยสายการบินประจำชาติตุรกี
นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ขึ้นกระเช้าชมความสวยงามเมืองโบราณเปอร์กามัม

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี BOND TO TURKEY 9วัน 6คืน (JAN-MAR'19)(CZIST01)
http://www.grandholiday.co.th/view/2867
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
  • วันที่ 2 : สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
  • วันที่ 3 : เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
  • วันที่ 4 : เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 5 : เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
  • วันที่ 6 : เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้าโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
  • วันที่ 7 : เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • วันที่ 8 : เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้าเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
  • วันที่ 9 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 ม.ค. 256217 ม.ค. 256230,99930,99930,9997,500
10 ม.ค. 256218 ม.ค. 256230,99930,99930,9997,500
11 ม.ค. 256219 ม.ค. 256230,99930,99930,9997,500
12 ม.ค. 256220 ม.ค. 256230,99930,99930,9997,500
13 ม.ค. 256221 ม.ค. 256230,99930,99930,9997,500
14 ม.ค. 256222 ม.ค. 256230,99930,99930,9997,500
15 ม.ค. 256223 ม.ค. 256230,99930,99930,9997,500
16 ม.ค. 256224 ม.ค. 256231,99931,99931,9997,500
17 ม.ค. 256225 ม.ค. 256231,99931,99931,9997,500
18 ม.ค. 256226 ม.ค. 256231,99931,99931,9997,500
19 ม.ค. 256227 ม.ค. 256231,99931,99931,9997,500
20 ม.ค. 256228 ม.ค. 256231,99931,99931,9997,500
21 ม.ค. 256229 ม.ค. 256231,99931,99931,9997,500
22 ม.ค. 256230 ม.ค. 256231,99931,99931,9997,500
23 ม.ค. 256231 ม.ค. 256231,99931,99931,9997,500
25 ม.ค. 256202 ก.พ. 256231,99931,99931,9997,500
26 ม.ค. 256203 ก.พ. 256231,99931,99931,9997,500
27 ม.ค. 256204 ก.พ. 256231,99931,99931,9997,500
30 ม.ค. 256207 ก.พ. 256231,99931,99931,9997,500
01 ก.พ. 256209 ก.พ. 256230,99930,99930,9997,500
02 ก.พ. 256210 ก.พ. 256230,99930,99930,9997,500
03 ก.พ. 256211 ก.พ. 256230,99930,99930,9997,500
08 ก.พ. 256216 ก.พ. 256231,99931,99931,9997,500
09 ก.พ. 256217 ก.พ. 256231,99931,99931,9997,500
10 ก.พ. 256218 ก.พ. 256231,99931,99931,9997,500
14 ก.พ. 256222 ก.พ. 256232,99932,99932,9997,500
15 ก.พ. 256223 ก.พ. 256232,99932,99932,9997,500
16 ก.พ. 256224 ก.พ. 256232,99932,99932,9997,500
17 ก.พ. 256225 ก.พ. 256232,99932,99932,9997,500
20 ก.พ. 256228 ก.พ. 256231,99931,99931,9997,500
21 ก.พ. 256201 มี.ค 256231,99931,99931,9997,500
22 ก.พ. 256202 มี.ค 256231,99931,99931,9997,500
23 ก.พ. 256203 มี.ค 256231,99931,99931,9997,500
24 ก.พ. 256204 มี.ค 256231,99931,99931,9997,500
27 ก.พ. 256207 มี.ค 256231,99931,99931,9997,500
28 ก.พ. 256208 มี.ค 256231,99931,99931,9997,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ