city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D 6N (JAN-MAR19) (IST03 W5)

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D 6N (JAN-MAR19) (IST03 W5)

รหัส TR-GS002 ทัวร์ตุรกี 2562

Mahan Air (W5)

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D 6N (JAN-MAR19) (IST03 W5)

pdf

บิน MAHAN AIR (W5)
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมม้าไม้เมืองทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน
บินสายการบิน FULL SERVICE  น้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก.
เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง มีแอร์โฮสเตสคนไทยดูแลบนเครื่อง
พิเศษ!!ที่พักระดับ 4ดาว+โรงแรมถ้ำ 2 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D 6N (JAN-MAR19) (IST03 W5)
http://www.grandholiday.co.th/view/2851
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่
  • วันที่ 3 : ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
  • วันที่ 4 : เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  • วันที่ 5 : ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบาหน้าท้อง
  • วันที่ 6 : นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
  • วันที่ 7 : อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก – Anka Shopping Mall
  • วันที่ 8 : สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน
  • วันที่ 9 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
21 ก.พ. 256201 มี.ค 256228,99928,99928,9997,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ