city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D 6N (JAN-MAR19) (IST03 W5)

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D 6N (JAN-MAR19) (IST03 W5)

รหัส TR-GS002 ทัวร์ตุรกี 2562

Mahan Air (W5)

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D 6N (JAN-MAR19) (IST03 W5)

pdf

บิน MAHAN AIR (W5)
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมม้าไม้เมืองทรอย โบสถ์สีน้ำเงิน
บินสายการบิน FULL SERVICE  น้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก.
เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง มีแอร์โฮสเตสคนไทยดูแลบนเครื่อง
พิเศษ!!ที่พักระดับ 4ดาว+โรงแรมถ้ำ 2 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D 6N (JAN-MAR19) (IST03 W5)
http://www.grandholiday.co.th/view/2851
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ชานัคคาเล่
  • วันที่ 3 : ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส
  • วันที่ 4 : เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  • วันที่ 5 : ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบาหน้าท้อง
  • วันที่ 6 : นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
  • วันที่ 7 : อังการ่า – ผ่านชมทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก – Anka Shopping Mall
  • วันที่ 8 : สนามบินอังการ่า – สนามบินเตหะราน
  • วันที่ 9 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
18 ม.ค. 256226 ม.ค. 256228,99928,99928,9997,000
08 ก.พ. 256216 ก.พ. 256228,99928,99928,9997,000
21 ก.พ. 256201 มี.ค 256228,99928,99928,9997,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาติน - แกรนด์บาร์ซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ -  บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ – ช้อปปิ้ง –  อิสตันบูล