city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ตุรกีTURKEY BEST EVER 9D 6N (JAN19) (IST12 TK)

ทัวร์ตุรกีTURKEY BEST EVER 9D 6N (JAN19) (IST12 TK)

รหัส TR-GS001 ทัวร์ตุรกี 2562

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกีTURKEY BEST EVER 9D 6N (JAN19) (IST12 TK)

pdf

บิน TURKISH AIRLINES 
คัปปาโดเกีย - ปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้เมืองทรอย
 พิเศษ!!ที่พักระดับ 4ดาว+โรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกีTURKEY BEST EVER 9D 6N (JAN19) (IST12 TK)
http://www.grandholiday.co.th/view/2850
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม
  • วันที่ 3 : เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง
  • วันที่ 4 : ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  • วันที่ 5 : คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
  • วันที่ 6 : นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค - เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
  • วันที่ 7 : อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • วันที่ 8 : BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – สนามบินอิสตันบูล
  • วันที่ 9 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
23 ม.ค. 256231 ม.ค. 256230,90030,90030,9008,000
30 ม.ค. 256207 ก.พ. 256230,90030,90030,9008,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ  นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน  ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด  ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  ชมพระราชวังทอปกาปิ  นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน