city
 • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
 ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10วัน 7คืน (MAR-APR19)

ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10วัน 7คืน (MAR-APR19)

รหัส TR-PE091 ทัวร์ตุรกี

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10วัน 7คืน (MAR-APR19)

pdf

บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY 10วัน 7คืน (MAR-APR19)
http://www.grandholiday.co.th/view/2795
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
 • วันที่ 2 : ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาชเช่
 • วันที่ 3 : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ - เมืองชานัคคาเล่
 • วันที่ 4 : ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
 • วันที่ 5 : บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
 • วันที่ 6 : เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
 • วันที่ 7 : เมืองอันตาเลีย-เมืองคอนย่า
 • วันที่ 8 : เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-โชว์ระบำหน้าท้อง
 • วันที่ 9 : นครใต้ดินไคมัคลึ-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 10 : รุงเทพมหานคร
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 มี.ค 256217 มี.ค 256249,90047,90046,9009,000
22 มี.ค 256231 มี.ค 256247,90047,90046,9009,000
29 มี.ค 256207 เม.ษ. 256250,90048,90047,90010,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีราคาถูก อื่นๆ

บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาติน - แกรนด์บาร์ซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ -  บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ – ช้อปปิ้ง –  อิสตันบูล